Email: lbsac336@sgbau.ac.in

    

M. Phil.


Sr. No.

Name of the Teacher

Broad Subject/
Department

Title

Year of Passing

1

Dr. S. R. Dutonde

Sociology

Doordarshan ka Kishoro ke Jivan par Prabhav: Ek Samajshastriya Adhyayan (Akola Mahanagar Ke Vishesh Sandarbha Me)

2007

2

Shri. S.B. Gunjkar

Political
Science

Patrakarancha Congress Sarkar Prati Drustikone

2009

3

Shri. P. R. Gaikwad

Zoology

Studies on the Cestode parasites of fishes & birds from Buldana District of Maharashtra State.

2008

4

Shri. S. V. Jaunjal

English

A Critical study of Aldous Huxley’s Brave new world and Point Counter Point

2007

5

Shri. S.R. Gawai

English

Feminism in the select work of Jane Austen

2008

6

Shri. P.S. Kolhe

Library

Desidoc Bulletin of Information Technology Ya Niyatkalikacha Bibilometrics Abhyas (1997-2006)

2009

7

Shri. P. P. Thakare

Commerce

Shri Shivaji education Salary Earners Co operative Credit Society Ltd. Akot Che Arthik wa Vyavasthapakiy wa Arthik Adhyayan

2007

8

Shri. R. V. Popalghat

Hindi

Mrudula Garg Krut ‘Anitya’ Ek Anushilan

2009

9

Shri. A. S. Ghayal

Commerce

Lonar Sarowar: Paryatan Kendrachya Wyvstapnache Sakhol adhyayan

2008

10

Dr. N. P. Tale

Chemistry

Syntheis of S-Hepta-O- acetyl Maltosyl Aryl Dithiocarbamate

2008

11

Shri. R. V. Chaurpagar

Pali & Prakrit

Dhham ani Dharm Sankalpneche Swaroop: Pali Tripitak Sahityachya Sandarbhat Ek Adhyayan

2011

12

Shri. A.G. Barde

Physical Education

A study of Contribution of Akola district association towards ball Badminton during  1990 to 2008

2009